Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Konzularne zadeve /Urejanje matičnih zadev /

Urejanje matičnih zadev, overitve dokumentov

Državljani Republike Slovenije, ki prebivajo v tujini, lahko na veleposlaništvu uredijo nekatere uprave zadeve, za katere postopki sicer potekajo v Republiki Sloveniji. Mednje spadajo, na primer:

  • naknadni vpis poroke,
  • sprememba osebnega imena,
  • vročanje pravnih aktov,
  • izdajanje izpiskov iz matičnih knjig,
  • izdajanje potrdil o samskem stanu in podobno.

Za večino tovrstnih storitev je treba plačati konzularno takso. Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu ali nam pišite na elektronski naslov.
 
Veleposlaništvo RS Madrid overja podpise v skladu z Zakonom o overitvah listin v mednarodnem prometu in ne v skladu z Zakonom o notariatu (notarskih overitev). Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisnika in odtisa žiga na njej. Na zasebni listini pa se potrdi verodostojnost podpisnika. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerega vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overi.

Prosimo, da se pri slovenskih organih, ki jim je listina namenjena, predhodno pozanimate, ali overitev veleposlaništva zadostuje!

Konzularna taksa za overitev podpisa na zasebni listini je 19 EUR. Taksa za overitev fotokopije je 14,00 EUR za prvo stran in 6 EUR za vsako naslednjo.
 
Vse države Evropske unije so pogodbenice Konvencije o odpravi potrebe overitve tujih javnih listin, podpisane v Haagu 5. 10. 1961. V skladu s to konvencijo pristojni organ overi javno listino s potrditvijo Apostille, s čimer se potrjuje pristnost podpisa, pečata in svojstvo podpisnika. Ta potrditev je končna za državo in se ne nadoverja. Javna listina, ki je overjena s to potrditvijo, se prizna v vseh državah pogodbenicah te konvencije. Po tej konvenciji se ne overjajo listine, ki se neposredno nanašajo na trgovinske ali carinske zadeve, pa tudi ne listine, ki so jih izdala diplomatsko-konzularna predstavništva.