Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Konzularne zadeve /Pomoč slovenskim državljanom /

Pomoč slovenskim državljanom ob morebitni kraji dokumentov in denarja

Ob izgubi ali kraji potnega lista, osebne izkaznice, drugih dokumentov in denarja je treba izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri so bili izgubljeni ali ukradeni.

Za izdajo potnega lista za vrnitev je treba na Veleposlaništvo RS v Madridu predložiti policijsko potrdilo o prijavi izgube oz. kraje dokumenta in dve fotografiji. Za izdajo potnega lista za vrnitev je treba plačati konzularno takso v višini 19,00 EUR.

Priporočamo, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potne listine, med potovanjem pa jo hranite ločeno od originalnega dokumenta.

Skladno z določili 20. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se državljani Republike Slovenije v državah, v katerih ni diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, za pomoč lahko obrnejo na predstavništvo druge države članice EU, ki ima sedež v teh državah. Republika Slovenija na Kubi, v Andori in Alžiriji nima rezidenčnega veleposlaništva. To pomeni, da lahko slovenskemu državljanu potni dokument za vrnitev (EU Emergency Travel Document) izda katero koli veleposlaništvo države članice EU, ki ima sedež v teh državah.

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je slovenskim državljanom z veljavno osebno izkaznico omogočen vstop in prebivanje do 90 dni v vseh državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Ob pogrešitvi potne listine v teh državah se lahko vrnejo v Slovenijo tudi z veljavno osebno izkaznico.

Če ste ostali brez denarnih sredstev, vam jih svojci in prijatelji lahko nakažejo prek podjetij (npr. Western Union – v povezavi z domačo banko).

Če ste ostali brez osebnega dokumenta, ki bi izkazoval vašo identiteto, vam lahko svojci ali prijatelji nakažejo denarna sredstva prek Veleposlaništva Republike Slovenije oz. Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Svojci ali prijatelji naj predhodno telefonirajo na Konzularni sektor ministrstva na št. 01/ 478 23 17, nato pa potrdilo o vplačilu pošljejo po telefaksu številka 01/ 478 23 16 ali po elektronski pošti na naslov konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si.

Veleposlaništvo vam lahko izroči zgolj denar, ki ga vaši svojci ali prijatelji nakažejo na tekoči račun Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.