Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Konzularne zadeve /Izdaja osebne izkaznice /

Izdaja osebne izkaznice Republike Slovenije

 

Slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

V primeru izgube ali kraje osebne izkaznice v tujini bo moral imetnik osebne izkaznice oziroma njegov zakoniti zastopnik pogrešitev naznaniti na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v 30 dneh od pogrešitve.

Za termin obiska na Veleposlaništvu se lahko dogovorite preko elektronske pošte na vma(at)gov.si ali telefonsko na št. 91 411 68 93.

Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti naslednje:

* Staro osebno izkaznico Republike Slovenije. Če osebne izkaznice nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

* Ustrezno konzularno takso. Konzularno takso je potrebno poravnati z gotovino.

Konzularne takse v skladu z Zakonom o upravnih taksah znašajo (tarifna št. 58):

- 70 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe

- 54 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3. do 18. leta starosti

- 38 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3. leta starosti

- 31 EUR za osebno izkaznico z veljavnostjo 1. leta – v primeru izgube osebne izkaznice več kot enkrat

* Eno fotografijo:

• velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm

• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti 3 do 5 mm

praznega prostora od glave do roba

• slika je lahko črno-bela ali barvna, izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju

• oseba ne sme kazati zob

• glava poravnana, nos na sredini slike

• ostrina in kontrast sta pomembna

• obraz enakomerno osvetljen in brez senc

• za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega

odseva)

• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač

• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.