Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Konzularne zadeve /Izdaja potnega lista /

Izdaja potnega lista Republike Slovenije

Skladno z Zakonom o potnih listinah Republike Slovenije lahko diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije izda potni list Republike Slovenije slovenskemu državljanu, ki stalno ali začasno prebiva v tujini, ali slovenskemu državljanu, ki je v tujini, a se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v Slovenijo.

Potni list se izda z veljavnostjo desetih let. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo petih let.

Državljanu, ki v petih letih pred vložitvijo vloge za izdajo potnega lista izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

Vlogo za izdajo potne listine vloži državljan osebno. Lahko jo vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in državljan, ki še ni dopolnil 18 let, a je sklenil zakonsko zvezo. Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vloži vlogo njegov zakoniti zastopnik.

Vlogi za izdajo potne listine mora državljan priložiti staro potno listino in fotografijo velikosti 4,5 x 3,5 cm v črno-beli ali barvni tehniki. Primer ustrezne fotografije najdete tukaj.

Ob oddaji vloge se državljanu, ki je dopolnil starost 12 let, odvzameta ploska prstna odtisa obeh kazalcev. Vsi prosilci, starejši od osmih let, se morajo na vlogo podpisati.

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino.

Konzularno takso za izdajo potnega lista je treba poravnati na veleposlaništvu:

  • 115 EUR – veljavnost 10 let (za vse polnoletne osebe),
  • 76 EUR – veljavnost 5 let (za osebe od 3 do 18 let starosti),
  • 57 EUR – veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti),
  • 47 EUR – veljavnost 1 leto (pri večkratnih izgubah potnega lista se lahko zaračuna tudi drugačna taksa).

Konzularna taksa je lahko tudi višja, in sicer pri prednostni obravnavi ali neskrbnem ravnanju in posledični odtujitvi dokumenta.