Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Konzularne zadeve /Informacije o potovanju /

Osnovne informacije o potovanju v Španijo, Alžirijo in Andoro

Sveže informacije o varnosti potovanj si lahko ogledate tudi na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije v rubriki Informacije za popotnike. Posamezna obvestila po državah so na voljo v rubriki Predstavništva po svetu.

Predlagamo, da pred potovanjem izpolnite Obrazec in ga posredujete Konzularni službi MZZ na:

Ministrstvo za zunanje zadeve, Konzularna služba

Prešernova cesta 25 SI - 1001 Ljubljana

P.P. 481

ali na elektronski naslov: konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si.

Potovalne informacije:

Španija

Alžirija

Andora

To top

Španija

Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopajo z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Španski državljani lahko vstopajo v Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujejo dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za prebivanje.

Varnost potovanj

Španija je ena varnejših evropskih držav. Varnostni organi si močno prizadevajo zaznavati in zmanjševati različna tveganja, kljub temu pa je pri potovanju na celini in otokih potrebno upoštevati nekatere varnostne zadržke.

Terorizem

Španski organi ocenjujejo nevarnost za teroristični napad v Španiji kot visoko (stopnja 4 od 5). Nazadnje sta bila teroristična napada izvedena 17. in 18. avgusta 2017 v središču Barcelone in v Cambrilsu. V zvezi s teroristično nevarnostjo svetujemo spremljanje razmer v kraju bivanja, izogibanje mestom, kjer se zbira večje število ljudi, in upoštevanje navodil varnostnih organov.

Poulični kriminal

V večjih mestih in turističnih krajih obstaja povečana nevarnost tatvin in drugih oblik pouličnega kriminala. Svetujemo posebno pozornost in preudarno ravnanje zlasti pri potovanjih v Madrid, Barcelono, Sevillo, obalne turistične kraje, na Kanarske in Balearske otoke ter v Ceuto in Melillo.

Tudi drugod je smiselno ravnati preventivno:

  • na sredstvih javnega prevoza in drugih obljudenih mestih svojo torbico/nahrbtnik dodatno zaščitite, dokumentov in vrednejših predmetov ne hranite v žepih oblačil, v restavracijah in barih svojih predmetov ne odlagajte na tla, temveč jih hranite v naročju,
  • na plažo ali ob bazen vzemite le najnujnejše, telefonov, fotoaparatov in videokamer ne puščajte brez nadzora,
  • če uporabljate lastno vozilo, ne puščajte dokumentov in vrednejših predmetov na vidnih mestih, vrata vozila zaklenite tudi med vožnjo,
  • kolikor je mogoče, se zlasti v poznih večernih in nočnih urah izogibajte neobljudenim in slabo osvetljenim mestom,
  • bodite pozorni na sumljive ponudbe "pomoči", to je eden od pogostejših trikov, da vas zamotijo in okradejo,
  • ne kupujte poceni izdelkov na ulici, odgovornost za nakup ponaredkov nosi tudi kupec,
  • v hotelskih sobah ključe, dokumente, denar in vrednejše predmete shranjujte v sefu.

Promet

V Španiji je prometna policija uniformirana, neobeležena policijska vozila pa imajo utripajoči elektronski znak »Policía« ali »Guardia Civil«. Policija od potnikov lahko zahteva le osebni dokument, ne bo pa zahtevala denarnice ali pregledovala potovalk.

Madridska občina v obdobjih visoke onesnaženosti zraka s protokoli različnih obsegov omejuje uporabo zasebnega prevoza znotraj obvoznice M30. Pred in med potovanjem svetujemo informiranje glede omejitev uporabe avtomobila.

Pri uporabi taksijev in sorodnih storitev svetujemo dosledno uporabo vozil z ustreznimi oznakami.

Nastanitev

Svetujemo posebno previdnost in dodatno preverjanje pri najemu zasebnih nastanitvenih kapacitet. Če je ponudba "neverjetno ugodna", za to pogosto obstaja za gosta neugoden razlog.

Dodatni nasveti pred potovanjem

V nujnih primerih pokličite številko 112. V primeru tatvine ali če ste žrtev drugega kaznivega dejanja, se lahko obrnete na katerokoli postajo ali patruljo nacionalne policije (Policía Nacional), regionalne ali lokalne policije ali Guardia Civil.

Spletni naslov za internetno prijavo

Za podajo prijave lahko pokličete na številko +34 902 102 112, kjer operaterji govorijo tudi angleško.

Dežurna telefonska številka veleposlaništva v Madridu je +34 676 917 563. V primeru, da ostanete brez veljavnega potovalnega dokumenta, o tem čim prej obvestite veleposlaništvo.

To top

Alžirija

Slovenski državljani za vstop v Ljudsko demokratično republiko Alžirijo potrebujejo vizum. Zanj lahko zaprosijo na:

Veleposlaništvo Ljudske demokratične republike Alžirije
Zugligeti ut. 27
H-1121 Budimpešta
Madžarska
T: (+) 36 1 39 20 510   
F: (+) 36 1 200 68 60
E: ambalbud(at)axelero.hu

Alžirski državljani za vstop v Slovenijo potrebujejo vizum. Na podlagi sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Avstrije in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije lahko tujci, ki živijo v Alžiriji, od 1. 7. 2006 za vizum za vstop v Republiko Slovenijo zaprosijo na:

Veleposlaništvu Republike Avstrije v Alžiru
17, Chemin Abdel kader Gadouche 
16035 Hydra 
T: (+213/21) 69 10 86 
    (+213/21) 69 10 34 
    (+213/21) 69 10 91 
    (+213/21) 69 11 34 
F: (+213/21) 69 12 32 
E: algier-ob(at)bmaa.gv.at 

Konzularna zaščita

Slovenski državljani se lahko za nujno konzularno zaščito obrnejo na diplomatsko-konzularno predstavništvo katere koli članice Evropske unije. Sicer se konzularna zaščita zagotavlja nerezidenčno iz Španije.
 
Varnost potovanj

Svetujemo izjemno previdnost pri potovanjih v Alžirijo. V celoti odsvetujemo potovanja na območje puščavskega juga, vključno s saharavijskimi begunskimi taborišči, ter obmejna območja z Malijem, Nigrom, Libijo in Mavretanijo. Odsvetujemo nenujna potovanja na obmejna območja s Tunizijo in v regijo Kabylie.

Potovanja znotraj države

Za vsa potovanja znotraj države a izven kraja nastanitve je potrebno obvestiti alžirsko policijo ali žandarmerijo, ki lahko dodeli spremstvo za zaščito med potovanjem. Če potujete izven večjih mest, svetujemo, da o svojem potovalnem načrtu (kraji in datumi bivanja) obvestite Konzularni sektor MZZ.

V vsej državi obstaja nevarnost ugrabitev in terorističnih napadov.

Ugrabitve

Grožnja ugrabitev je visoka zlasti v južnem delu države in na obmejnih območjih. Obstajajo primeri ugrabitve tujcev. Položaj alžirske vlade glede ugrabitev je, da se z ugrabitelji ne pogaja in ne plačuje odkupnin.

Terorizem

Obstaja nevarnost terorističnega napada. Cilj napadov so bile doslej alžirske institucije in institucije tujega gospodarskega interesa, vendar ni mogoče izključiti napadov, usmerjenih proti tujcem, zato je nujno samozaščitno ravnanje in dobro informiranje o razmerah pred in med potovanjem.

V okviru boja proti terorizmu je alžirska vojska januarja 2018 izvedla več uspešnih protiterorističnih operacij v mestih Khenchela, Tijel, Tebessa, El-Tarf, Batna, Tizi-Ouzou in Blida. To kaže na prisotnost islamističnega terorizma in visoko raven pripravljenosti alžirske policije in vojske.

Terorizem je še posebej aktiven na podeželskih in goratih območjih, čeprav se zaznava povečanje teroristične dejavnosti v urbanih območjih, kar je posledica pritiska državnih varnostnih sil. Teroristični incidenti so pogosti v regijah Kabylia (zlasti v Tizi-Ouzou, Blida, Bouira), Medea y Constantina.

Nevarnost za teroristične napade je večja v času pred in med verskimi prazniki, zato je v tem času potrebna posebna previdnost.   

Ropi in kraje

Na urbanih območjih, zlasti v večjih mestih (med drugim Alžir, Oran, Constantina, Annaba), obstaja povečana nevarnost ropov in kraj. Odsvetuje se prenašanje večjih količin denarja in vrednejših predmetov. Odsvetujemo zadrževanje na neznanih in osamljenih območjih, zlasti v mraku.

Potresi

Alžirija leži na potresno aktivnem območju. Čeprav je večina potresov nižje magnitude, svetujemo dobro informiranje pred in upoštevanje navodil lokalnih oblasti med potovanjem.

Verski običaji

Alžirija je muslimanska država. Svetujemo spoštovanje krajevnih tradicij, običajev, navad in religije, zlasti v času Ramadana in pri obisku verskih središč.

Zdravje

Zdravstvene razmere v Alžiriji se izboljšujejo, a pred potovanjem svetujemo sklenitev kakovostnega zdravstvenega zavarovanje z visokim kritjem, ki omogoča zdravljenje v najboljših bolnišnicah in vključuje repatriacijo.

Za najboljše bolnišnice v Alžiru veljajo Al Azhar, klinika Chiffa, vojaška bolnišnica Ain Nadja in policijska bolnišnica. V Oranu sta dve bolnišnici: CHU (Centre Hospitalo-Universitaire) in EHU (Établissement Hospitalo-Universitaire). Veliko je zasebnih klinik.

Gotovina in dragoceni premeti

Alžirski dinar je uradna valuta, tako uvoz kot izvoz sta prepovedana. Gre za nemenljivo valuto. Potniki, ki vstopajo v Alžirijo, imajo dovoljenje za uvoz bankovcev tujih bank in potovalnih čekov, a alžirska zakonodaja določa obveznost prijave uvoza gotovine nad 1.000 evrov in nakita, ki presega 100g, ter morebitnih drugih dragocenih predmetov. Ob odhodu iz države lahko lokalni organi preverijo, ali je potnik izpolnil te obveznosti.

To top

Andora

Slovenski državljani lahko potujejo v Andoro z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico. Državljani Andore v Sloveniji ne potrebujejo vizuma za bivanje do 90 dni. 

Konzularna zaščita se zagotavlja nerezidenčno iz Madrida.
 
Varnost potovanj

Za Andoro ne veljajo posebni varnostni zadržki in omejitve. Na območjih z visoko nadmorsko višino in pozimi so možni snežni zameti, zaradi katerih je lahko omejen ali prekinjen cestni promet. Pred potovanjem svetujemo informiranje o razmerah na spletni strani http://www.mobilitat.ad/mapa/ca/mapa/extended.

Evropska zdravstvena kartica v Andori ni veljavna. Pred potovanjem priporočamo sklenitev potovalnega in zdravstvenega zavarovanja, ki krije storitve, ki bi jih lahko potrebovali (zlasti za smučarski turizem).

Uradna valuta v Andori je evro. Uvoz gotovine je omejen na 10.000 €.

To top