Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Poslovne informacije /

Naložbene priložnosti v Sloveniji

V začetku leta 2013 je začela delovati Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma - SPIRIT, ki slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način, in sicer na najpomembnejših področjih:

  • Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj
  • Internacionalizacija in tuje neposredne investicije
  • Turizem