Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Novice /
30.10.2017  

Razpis Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za financiranje dejavnosti slovenskih ustanov - 2018

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16)

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu - dokumentacija - potrdilo

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu - dokumentacija - potrdilo

Cilji javnega razpisa so:

  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu in po svetu,
  • medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  • delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  • vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu,
  • medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca pogodbe in vsebinskega in finančnega poročila) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Rok za oddajo vlog je do vključno 4. 12. 2017. Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel: 01 230 80 00, faks: 01 230 80 17 ter po elektronski pošti.