Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Novice /
18.06.2020  

Spremembe pri vstopu v Slovenijo zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem epidemije COVID-19

Vlada RS je na seji 18. 6. 2020 sprejela sklep, s katerim je določila nov seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih državljanom ali osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem je dovoljen vstop v Republiko Slovenijo brez obveznosti karantene.

Na sezamu epidemiološko varnih držav je od 19. 6. 2020 tudi Kraljevina Španija.

Hkrati je vlada določila seznam "epidemiološko rizičnih držav". Na tem seznamu sta od 19. 6. 2020 tudi Kneževina Andora, Gibraltar - čezmorsko ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske

Osebam, ki imajo tam stalno ali začasno prebivališče ali prihajajo iz teh držav (vključno z državljani Republike Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS), bo ob vstopu Slovenijo odrejena 14 dnevna karantena. Izjema velja zgolj za naslednje kategorije oseb:

1. osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni,
2. osebe, ki so je napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec,
3. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu (dodaten kriterij rok 12 ur – sprememba odloka),
4. osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu (prej 24 ur – sprememba odloka),
5. osebe z diplomatskim potnim listom,
6. osebe, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode, ob predložitvi negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja (dodaten kriterij – sprememba odloka)

Osebam, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na zgornjih seznamih, ali prihajajo iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni, razen če ne sodijo med izjeme v 10. členu odloka. S spremembo odloka se 19. 6. 2020 črtata naslednji kategoriji izjem:
1. osebe, ki so bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije ali tujca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja,
2. osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani.

Državljani Republike Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji lahko vstopajo v Republiko Slovenijo brez obveznosti karantene, če prihajajo iz držav EU oziroma Schengenskega območja, pod pogojem, da ta država ni na seznamu "epidemiološko rizičnih držav".