Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Novice /
21.08.2020  

Španija uvrščena na rdeč seznam

Španija je od 21.8.2020 uvrščena na rdeči seznam, kamor so uvrščene države s poslabšano epidemiološko sliko.

Posledično se 14-dnevna karantena odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v Španiji, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz Španije.

Izjeme so le tiste osebe, za katere veljajo točke 3–8, 10, 16, 18-21 v prvem odstavku 10. člena odloka.

Te izjeme so na primer:
– osebe v gospodarskem prometu (točka 3),
– osebe, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu (točka 4 in 5)–osebe, ki potujejo v tranzitu* (točka 6)
– osebe z diplomatskim potnim listom (točka 7)
– osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo (točka 8)
- osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji (točka 10)
- pripadnik Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini (točka 16)
– predstavniki tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja) (točka 18)
– poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki, zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez (točka 19)
– oseba, ki je prepeljana v Slovenijo z reševalnim vozilom (točka 20)
– osebe, ki so člani tuje uradne delegacije (točka 21)

* Tranzit pomeni, da mora oseba v 12 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Dodatno za izjeme iz 3., 8., 10, 16., 19. in 21. točke velja, da morajo te osebe ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani.


Več informacij