Veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu /Novice /
21.01.2015  

Veljavnost vozniških dovoljenj držav članic EU v Španiji

Obveščamo, da morajo imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske Unije (tudi RS), z neomejeno veljavnostjo oz. veljavnostjo, daljšo od 15 let (kategorije AM, A1, A2, A, B in BE) oz. daljšo od 5 let (kategorije BTP, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE), po dveh letih svojega zakonitega bivanja v Španiji dovoljenje obnoviti oz. zaprositi za izdajo španskega vozniškega dovoljenja. Upošteva se bivalna doba od 19. 1. 2013 dalje.

Vloga se vloži na pristojnem uradu Generalne direkcije za promet. Vlogi se priloži oz. da na vpogled veljavni osebni dokument, aktualno vozniško dovoljenje, potrdilo o psihofizični sposobnosti (ki ga izdajajo pooblaščene organizacije), fotografija imetnika 32 x 26 mm in obrazec za fotografijo ter se plača ustrezna upravna taksa.